Владимир Мустакерски, Стрелба с лък, Езда, Бъди с мен

Философия

Философията ни се корени в почитта към всички живи същества и обогатяването на връзката между хората и конете. Разработихме цялостен подход, който възпитава състрадание, съзнателност и уважение към всичко живо. "Бъди с мен" е трансформиращо пътешествие с цел самоусъвършенстване, което дава възможност на сърцето и духа ви да общуват с природния свят.

Цялостния подход "Бъди с Мен"

Владимир Мустакерски е основател на българската школа по стрелба с лък "Пътя на коня и лъка" и създател на подхода за комуникация с коня "Бъди с мен".

Владимир намира смисъл в споделянето на знанията и опита си в изграждането на устойчива и доброволна връзка с конете.

Неговата отдаденост към развиването на истинска хармония и разбиране между хората и конете е движещата сила да вдъхновява другите в техните собствени пътища във отношенията с конете.

"Бъди с мен" е цялостен подход на комуникация и интуитивна езда, който създава нежна и доброволна връзка между хората и конете. Това е философия и метод, които могат да се прилагат във всички форми на общуване - с коне, животни и хора.

"Конят като живо същество представлява самата природа и цялата вселена. Отношението на човека към коня отразява и отношението му към света."

— Владимир Мустакерски, Основател на "Пътя на Коня и Лъка"

Бъди с мен Метод, Владимир Мустакерски, Конна стрелба с лък

Проява на пълно доверие и хармония, докато галопираме през ширта

Проява на пълно доверие и хармония, докато галопираме през ширта

"Твърде често, умишлено или не, хората се боравят с коня, като го пречупват психически и физически, а след това го използват като инструмент - както се случва с природата и всички живи същества.

Следвайки традициите на моите предци, номадския коннен народ, както и използвайки събраните знания от съвременния опит с конете, създадох "Бъди с мен". Това е метод, който работи, като се научите да водите, насърчавате и оформяте коня с разбиране, партньорство, любов и вътрешна сила.

Тази философия и метод, с достатъчно практика и проницателност, водят до постигане на взаимен успех, удовлетворение и преживяване на самия живот. Това е истинският Път на коня."

- Владимир Мустакерски

Конна стрелба с лък, Владимир Мустакерски, Пътят на коня и лъка

Предаването на намеренията към коня, когато сте напълно фокусирани върху целта, е възможно само чрез абсолютно разбиране.

Предаването на намеренията към коня, когато сте напълно фокусирани върху целта, е възможно само чрез абсолютно разбиране.

Тайните зад подхода

В основите на философията "Бъди с мен" е поставено личностното развитие - ние се стремим да развием в себе си духовна и телесна осъзнатост.

Това самосъзнание, съчетано с разбиране на психологията и физиологията на конете, развива вроденото желание на коня да установи връзка с човека.

С подхода "Бъди с мен" между ездача и коня се създава трайна връзка, основана на взаимно разбиране, доверие и партньорство.

След като тази връзка бъде открита, всички останали аспекти на ездата се развиват без усилие.

Подход към ездата Бъди с мен, Владимир Мустакерски, Клиники по езда

Малките детайли в ежедневното ни общуване изграждат основата на връзка за цял живот

Искате ли да развиете уменията си в комуникацията с конете?

Разгледайте специално оформените ни преживявания

Искате ли да развиете уменията си в комуникацията с конете?

Разгледайте специално оформените ни преживявания