hourse
hourse hourse
hourse
Юртата

“Бъдещето е ново минало“

Стрeмежът още от древността за съзвучие и единство с природата оформя и образа на дома, създаден от номадските народи – юртата. Липсата на ъгли и прегради създава позитивно енергийно пространство и усещане за единство и уют. Самата тя е проекция на представата на нашите предци за Вселената. Кръглата й форма е отражение на света около нас – Слънцето, Земята, Луната. Кръг е тяхното движение, както и житейския ни  път. 

Юртата е мост, преминал през вековете, свързващ ни с миналото и е важна част от живота в Школата. Това е място за срещи, събирания и почивка, място, където човек може да е в спокоен диалог със себе си, част от Кръга и светлината на огъня.

 

 

 

hourse