hourse
hourse hourse
hourse
Мястото

       Местонахождението на Школата по Езда и Стрелба с лък ”Пътя на Коня и Лъка” е старателно подбрано, съобразено с нуждата от пространство, позитивна енергия и свобода. Достатъчно отдалечена от София (38км.), тя е разпложена в подножието на планината Чепън. Върху площ от 80 дка. край село Лопушня, общ. Годеч, са изградени тренировъчните площадки за езда и стрелба с лък, както и юртите ни.

    Мястото има достатъчно пространство и естествена среда за щастлив живот на нашите коне.

hourse